Privacy statement

Privacy statement


De NFF Ondernemers Club (afgekort NFF OC) is gelieerd aan het Nederlands Film Festival (afgekort het NFF). In dit Privacy Statement laten wij jou weten welke gegevens we van je verzamelen en waarom we dit doen. Het gaat om de gegevens die verzameld worden bij gebruik van www.nffoc.nl. Dit Privacy Statement kan gewijzigd worden zodra er veranderingen plaatsvinden in de gegevens die verzameld worden. Je leest nu de tweede versie van het Privacy Statement dat is opgesteld op en wordt nageleefd vanaf 13 juli 2018.

 

Het NFF raadpleegt en verwerkt alleen persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de realisatie van een specifiek en vooraf vastgesteld doel, deze doelen vind je in dit Privacy Statement. Het NFF bewaart persoonsgegevens die hij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. Het NFF zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens in zijn bezit.

Persoonsgegevens worden door het NFF niet aan derden verstrekt, behalve aan de verwerkers die door het NFF zijn ingeschakeld voor het leveren van een dienst, de website of een applicatie en daarop aangeboden faciliteiten zoals het kopen van tickets. De verwerkers van het NFF mogen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan het NFF verwerken. In andere gevallen verstrekt het NFF je persoonsgegevens dus niet zonder toestemming aan derden, tenzij de wet ons daartoe verplicht.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics. Met deze statistieken krijgen we inzichten in het gebruik van de website en kunnen we de website optimaliseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of een bepaalde bezochte pagina een error opleverde. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt door Google overgebracht naar Google servers in de Verenigde Staten en voor onbepaalde tijd bewaard. Google is aangesloten bij het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

 

Formulieren

Gegevens noodzakelijk voor het aanmelden als lid van de NFF OC worden verzameld via een webformulier. De (persoons)gegevens worden gebruikt om je organisatie aan te melden en in te schrijven als NFF OC lid. De contactgegevens worden ook gebruikt om je te attenderen op de mogelijkheid tot aanmelding voor deelname aan activiteiten tijdens het festival en andere activiteiten vanuit de NFF OC.

 

Persoonlijke uitnodiging

Voor geselecteerde evenementen van de NFF OC kun je een persoonlijke uitnodiging ontvangen (bijvoorbeeld voor de NFF OC Avond en het NFF Filmfeest). De gegevens die ingevuld worden, worden gebruikt om de aan-/afmelding goed te registreren en verwerken.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites en applicaties van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de Privacy Statement van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 

Inzage en correctie verzamelde gegevens

Als je vragen over het Privacy Statement hebt, wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben en hoe we deze gebruiken, deze wilt wijzigen of bezwaar wilt maken, kun je via nffoc@filmfestival.nl contact met ons opnemen. De persoonsgegevens die we hiervoor ontvangen gebruiken we enkel met het doel vragen te beantwoorden.

 

NFF Ondernemers Club
Postbus 1581
3500 BN Utrecht